pohrebnictvo, pohrebnictvo ecker, pohrebnictvo malacky, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba ecker, pohrebna sluzba malacky, pohrebne sluzby, funerio
Pohrebníctvo Ecker Opustili nás Služby Poradenstvo Kvety Informácie pre pozostalých Virtuálna prehliadka Kontakt

© 2024 Funus.sk

Čo robiť pri úmrtí v zahraničí ?

Úmrtie v zahraničí

 

Telo je možné previesť na Slovensko podľa medzinárodných dohôd. V mieste úmrtia lekár vystaví “ Pas pre mŕtveho“, a prevoz zabezpečuje vami vybraná pohrebná služba. Prepravu možno realizovať po zemi, vode a vzduchom, po cestách i železniciach.

 

Ostatky musia byť uložené vo vhodnom prepravnom kontajneri (schránke), prispôsobenom na tento účel, sprievodné doklady musia byť vystavené v súlade s právom krajiny východzej, prejazdnej a cieľovej. Telo musí byť uložené v cínovej vložke a tá následne musí byť uložená do drevennej rakvy.Do štátov mimo Európskej únie a schengenského priestoru musí byť cínová vložka zaplombovaná.

 

Niektoré dopravné spoločnosti majú svoje interné smernice s ktorými treba rátať. V praxi sa nám stalo, že letecká spoločnosť prevezme prepravný kontajner s nebožtíkom len v prípade, ak nijakým spôsobom nepripomína obsah v nej uložený, teda nesmie sa ponášať na rakvu.

 

Ďalej je možné telo zomrelého spopolniť na mieste a následne previesť do vlasti. Urnu, je možné poslať prostredníctvom poštovnej alebo kuriérskej služby spolu s náležitými dokladmi o pôvode obsahu.

 

Úmrtie mimo zdravotníckeho zariadenia, alebo ústavu sociálnej starostlivosti

 

V prvom rade kontaktujte lekára, služby prvej pomoci (záchranárov), lekár vystaví list o obhliadke mŕtveho a rozhodne na mieste, či je potrebná pitva alebo nie. Ak áno, prevoz do zdravotníckeho zariadenia vykoná zmluvná pohrebná služba (poverená UDZS). Ak nie, môžete si pohrebnú službu zavolať sami, tá prevezie telo do svojho zariadenia.

 

V zmysle novely zákona 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, manipulovať s ľudskými ostatkami a pozostatkami môžu len ZAMESTNANCI  pohrebnej služby, ktorí sú v TRVALOM pracovnom pomere, alebo obdobnom („na dohodu“). Z toho vyplýva, že NIK iný ani RODINNÍ PRÍSLUŠNÍCI nemôžu manipulovať  s ľudskými ostatkami a pozostatkami. Zároveň, je zakázané vstupovať pozostalým do chladiacich zariadení.

 

Pripravte si:

 

● občiansky preukaz zomrelého (ak je k dispozícii),

● kartičku zdravotného poistenia zomrelého (ak je k dispozícii),

● občiansky preukaz objednávateľa pohrebu (ktorý si následne môže uplatňovať príspevok od štátu),

● šaty pre zosnulého (spodné prádlo, vrchný odev, bez topánok).

 

(pozn. šaty pre zosnulého stačí priniesť zo sebou do pohrebnej služby pri objednávaní podrobností rozlúčky)

Úmrtie v zdravotníckom zariadení, alebo v ústave sociálnej starostlivosti

 

Rodinu zväčša kontaktuje personál, ktorý vám poradí ako ďalej postupovať, kedy sa dostaviť a čo so sebou priniesť, či je nariadená pitva (zväčša áno, slúži predovšetkým k stanoveniu či potvrdeniu diagnózy, správnosti liečebných postupov a úkonov, k určeniu definitívnej príčiny smrti), i tu však môže lekár v istých prípadoch od pitvy upustiť. Personál zdravotníckeho zariadenia by vám nemal v žiadnom prípade odporúčať pohrebnú službu, toto rozhodnutie prináleží slobodnej vôli občana podľa zákona č. 131/2010 Z.z. a jeho porušenie je trestné.

 

Vyberte si preto pohrebnú službu ešte pred návštevou zariadenia, kde je telo vášho príbuzného uložené.

 

Vami oslovená pohrebná služba vás bude inštruovať ako ďalej postupovať. Na základe vašej objednávky, zaobstará všetky potrebné náležitosti od prevozu, cez úpravu až po samotnú rozlúčku podľa vášho želania. Z vašej strany bude potrebné predložiť:

 

● občiansky preukaz zomrelého,

● kartičku zdravotného poistenia zomrelého (ak je k dispozícii),

● občiansky preukaz objednávateľa pohrebu (ktorý si následne môže uplatňovať príspevok od štátu),

● šaty pre zosnulého (spodné prádlo, vrchný odev).

 

 

Zákony

 

Pripravili sme pre Vás výňatok z jeho znenia, ktorý sa týka podmienok pre pohrebné služby ale aj práv a povinností pozostalých. Celý Zákon je k dispozícii i na stránkach magazínu Slovenské pohrebníctvo. Pozrime sa teraz na niektoré dôležité state spomínaného Zákona.

 

V prípade nejasností alebo ak máte záujem o poradenstvo v oblasti pohrebných služieb, neváhajte kontaktovať podpredsedu Asociácie Pohrebných a Kremačných služieb Slovenska, p. Vladimír Ecker na tel. čísle 0905 522 663.

 

 

Funus.sk

Digitálna spomienka s úctou...

F U N U S . S K

Partneri

Spolupracujeme s...

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #