pohrebnictvo, pohrebnictvo ecker, pohrebnictvo malacky, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba ecker, pohrebna sluzba malacky, pohrebne sluzby, funerio
Pohrebníctvo Ecker Opustili nás Služby Poradenstvo Kvety Informácie pre pozostalých Virtuálna prehliadka Kontakt

© 2023 Funerio.sk

Služby

Komplexné služby pohrebnej služby ECKER

 

Pohrebníctvo Ecker poskytuje širokú škálu služieb, v tejto oblasti pohrebníctva je už viac ako 30 rokov. Pohrebná služba Ecker pôsobí v Malackách a širokom okolí záhoráckeho regiónu.

 

● Prevozy zosnulých – NONSTOP

 

Zabezpečujeme prevozy v rámci celého Slovenska, Európskej únie ,Ukrajiny, Ruska, Srbska, Kosova, Bosny a Hercegoviny a Macedónska. Náš personál má základné jazykové znalosti ruštiny, ukrajinčiny, anglištiny, nemčiny, chorvátštiny.

Poskytujeme poradenstvo v súvislosti s prevozmi zosnulých, pozostatkov alebo ostatkov z ktoréhokoľvek miesta na svete. V prípade nejasností a akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na telefónnom čisle 0905 522 663.

 

● Výkop a zasypanie hrobu

 

V mestách a obciach, kde vykonáváme pohreby, sme v 90% zazmluvnený  ako správcovia pohrebiska  na výkop a zasypanie hrobu alebo vykonanie exhumácie.

To znamená, že podľa zákona 131/2010 Z.z. o pohrebníctve túto činnost musí výkonávať len správca pohrebiska ak  to nie je v danom meste alebo obci stanovené inak. 

V prípade, že to inak stanovené nie je, iná pohrebná služba musí požiadať o výkop a zasypanie hrobu  našu POHREBNÚ SLUŽBU ECKER, ktorá tento úkon pre dané pohrebné služby vykonáva v oblasti kde je uvedená ako správca pohrebiska.

 

● Exhumácia 

 

Exhumácia je definovaná podľa zákona 131/2010 Z.z.  ako vyňatie ľudských ostatkov a pozostatkov z hrobového miesta.

Tento úkon môže vykonávať len správca pohrebiska, ktorý je  zazmluvnený v danom meste alebo obci, ak to nie je stanovené inak.

Tlecia doba je zvyčajne 10 rokov. Po uplynutí tlecej doby, nie je potrebné žiadať hygienu o exhumáciu, stačí povolenie od správcu cintorína. K exhumácii je potrebné list o prehlaidke zomrelého, ktorý sa bude exhumovať , žiadosť na vykonanie exhumácie, nájomnú zmluvu k danému pohrebnému miestu.  

 

● Parte/ Smútočné oznámenie 

 

Naša firma Vám na počkanie pripraví a vytlačí parte. Parte môžete s pracovníkmi pohrebnej služby Ecker konzultovať, prípadne priniesť vlastný návrh, motív, alebo verš.

U nás máte možnosť oznámiť túto smutnú udalosť  vašim blízkých a známých prostredníctvom našich vývesných skriniek, internetovej stránky www.pohrebnictvo-ecker.sk v sekcií “ Opustili nás“ alebo na facebookovej stránke Pohrebníctvo Ecker.

Na stránke www.pohrebnictvo-ecker.sk v sekcií “ Opustili nás“, máte taktiež možnosť zapáliť sviečku a zakondolovať pozostalým. Je to dobrý spôsob jako vyjadriť úprimnú sústrasť v prípade, ak sa neviete dostaviť na poslednú rozlučku so zosnulým.

 

● Písanie na stuhy

 

Písanie na stuhy je pre nás taktiež veľmi dôležitý úkon,preto i tak zdanlivo jednoduchá vec, ako je stuha s nápisom, sa stáva  v tomto prípade jedinečným originálom.

Naši pracovníci píšu stuhy ručne, aby sa zachoval cit a emócia, ktorú stroj nikdy nevyjadrí. Máte možnosť si zvoliť z rôznych druhov stúh v našej predajni.

 

● Kvetinová výzdoba

 

V našej ponuke je široká škála živých i umelých kvetov, nespočet variácií a možností tvarov kytíc, ikebán, vencov.

Trendom súčasnosti je orientovať celú kvetinovú výzdobu do jednej úzkej škály farieb, výzdoba tak môže byť ladená do ktorejkoľvek bežnej farby a jej odtieňov, aby pôsobila jednotne a ucelene.

V prípade ak Vám nie je možné sa dostaviť na pohreb môžte využiť službu donášky venca priamo k pohrebu zosnulej osobe stačí len objednať telefonicky na čísle 0915 065 435.

 

● Organizácia obradu

 

Naprogramovanie jednotlivých častí a prvkov obradu zo sebou prináša nároky na organizačné schopnosti usporiadateľa. Zvlášť náročné sú tzv. viacnásobné obradné rozlúčky, ktoré v sebe zahŕňajú cirkevné a svetské spôsoby. Neraz sú konané na oddelených miestach, kde je potrebný prevoz zosnulého i prevoz výzdoby. Naši školení pracovníci vedia všetky nároky klientov zosúladiť k ich konečnej spokojnosti.

 

● Zabezpečenie rečníka a vami vybranej smútočnej hudobnej produkcie

 

Samozrejmosťou na obradoch býva verbálna rozlúčka pozostalých so zosnulým. Podľa našich skúseností vieme ako často prichádza ku zlyhaniu rečníka v dôsledku nezadržateľného prejavu vlastných citov.

Riešením je profesionálny rečník, ktorý sa dôstojne a pietne rozlúči v mene prítomných, do prejavu zahrnie obsah slov smútiacich pozostalých podľa ich požiadaviek a dá tak zvlášť vyniknúť dôstojnosti a vážnosti okamihu rozlúčky. S výberom řečníka Vám radi pomôžu pracovníci našej pohrebnej služby Ecker.

V prípade požiadaviek na hudobnú produkciu poskytuje naša firma širokú ponuku smútočných skladieb, ale aj piesní podľa výberu pozostalých. V obidvoch prípadoch berie na zreteľ použitie reprodukcie v súvislosti s autorskými právami a platnými zákonmi SR. Taktiež Vám vieme zabezpečiť živú hudbu.

 

● Kompletné vybavenie dokladov a matričnej agendy

 

Od prvého kontaktu s našou firmou vás naši pracovníci budú podrobne inštruovať o potrebných krokoch, ktoré sa končia výberom a špecifikáciou jednotlivých častí rozlúčky. Potom už všetky vaše starosti preberáme na svoje plecia v rámci komplexného vybavenia zákazníka. Medzi ne samozrejme patrí i vybavenie všetkých potrebných dokladov a matričnej agendy. Matričné doklady vieme vybaviť vo všetkých štátoch.

Funerio.sk

Digitálna spomienka s úctou...

F U N E R I O . S K

Partneri

Spolupracujeme s...

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #