pohrebnictvo, pohrebnictvo ecker, pohrebnictvo malacky, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba ecker, pohrebna sluzba malacky, pohrebne sluzby, funerio
Pohrebníctvo Ecker Opustili nás Služby Poradenstvo Kvety Informácie pre pozostalých Virtuálna prehliadka Kontakt

© 2020 Funerio.sk

Informácie pre pozostalých

Prečo nezverejňujeme všetky parte?

Veľa ľudí zaujíma prečo nevidia parte na sociálnych sieťach napr. facebook, poprípade na našej webovej stránke alebo prečo nie sú vystavené vo vývesných skriniach v Malackách…   Je na to pomerne jednoduchá odpoveď a to: Zákon o ochrane osobných údajov….. Nie je možné zverejňovať parte, bez súhlasu blízkej osoby zosnulého. Vyplýva to zo zákona 18/2018 […]

Ako postupovať pri úmrtí

S úmrtím v rodine sa človek nestretáva často, no počas svojho života sa mu nevyhne. Ak je náš príbuzný dlhodobo chorý, na jeho odchod sa pripravujeme. Iné je to v prípade, ak nás odchod blízkeho zaskočí a my odrazu nevieme čo robiť a na koho sa obrátiť. Pripravili sme pre vás malý manuál, čo v […]

Opatrenia ku COVID-19

O P A T R E N I E Pohrebná služba prijala v súlade so stanoviskom Úradu verejného zdravotníctva SR, opatrenie (v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou výskytu ochorenia COVID-19, koronavírus) pri vybavovaní pietneho aktu a kúpy tovaru :   Vybavenie objednávky pohrebu, prevozu mŕtvej osoby, úhrady faktúry a iných záležitostí týkajúcich sa pietneho aktu v kancelárii pohrebnej služby […]

Funerio.sk

Digitálna spomienka s úctou...

F U N E R I O . S K

Partneri

Spolupracujeme s...

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #