pohrebnictvo, pohrebnictvo ecker, pohrebnictvo malacky, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba ecker, pohrebna sluzba malacky, pohrebne sluzby, funerio
Pohrebníctvo Ecker Opustili nás Služby Poradenstvo Kvety Informácie pre pozostalých Virtuálna prehliadka Kontakt

© 2024 Funus.sk

Informácie pre pozostalých

COVID-19 OPATRENIA NA POHREBOCH

Od nového roku 2021 na základe posledného vyhlásenia hlavného hygienika MuDr. Jána Mikasa je dovolená účasť na pohrebnom obrade LEN 6 osobám.  Do počtu 6 osôb sa pri obrade pohrebu nezapočítavajú osoby, pre ktoré je táto účasť výkonom povolania. Ide napríklad o osoby vykonávajúce obrad, prenos rakvy, pochovávanie a pod. Obmedzenia v počte osôb – […]

Prečo nezverejňujeme všetky parte?

Veľa ľudí zaujíma prečo nevidia parte na sociálnych sieťach napr. facebook, poprípade na našej webovej stránke alebo prečo nie sú vystavené vo vývesných skriniach v Malackách…   Je na to pomerne jednoduchá odpoveď a to: Zákon o ochrane osobných údajov….. Nie je možné zverejňovať parte, bez súhlasu blízkej osoby zosnulého. Vyplýva to zo zákona 18/2018 […]

Ako postupovať pri úmrtí

S úmrtím v rodine sa človek nestretáva často, no počas svojho života sa mu nevyhne. Ak je náš príbuzný dlhodobo chorý, na jeho odchod sa pripravujeme. Iné je to v prípade, ak nás odchod blízkeho zaskočí a my odrazu nevieme čo robiť a na koho sa obrátiť. Pripravili sme pre vás malý manuál, čo v […]

Opatrenia ku COVID-19

O P A T R E N I E Pohrebná služba prijala v súlade so stanoviskom Úradu verejného zdravotníctva SR, opatrenie (v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou výskytu ochorenia COVID-19, koronavírus) pri vybavovaní pietneho aktu a kúpy tovaru :   Vybavenie objednávky pohrebu, prevozu mŕtvej osoby, úhrady faktúry a iných záležitostí týkajúcich sa pietneho aktu v kancelárii pohrebnej služby […]

Funus.sk

Digitálna spomienka s úctou...

F U N U S . S K

Partneri

Spolupracujeme s...

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #