pohrebnictvo, pohrebnictvo ecker, pohrebnictvo malacky, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba ecker, pohrebna sluzba malacky, pohrebne sluzby, funerio
Pohrebníctvo Ecker Opustili nás Služby Poradenstvo Kvety Informácie pre pozostalých Virtuálna prehliadka Kontakt

© 2024 Funus.sk

O P A T R E N I E

Pohrebná služba prijala v súlade so stanoviskom Úradu verejného zdravotníctva SR, opatrenie (v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou výskytu ochorenia COVID-19, koronavírus) pri vybavovaní pietneho aktu a kúpy tovaru :

 

 • Vybavenie objednávky pohrebu, prevozu mŕtvej osoby, úhrady faktúry a iných záležitostí týkajúcich sa pietneho aktu v kancelárii pohrebnej služby vykoná len objednávateľ pohrebu (1 osoba). Vstup do prevádzkových priestorov len so zakrytím úst a nosa (rúškou) a vydezinfikovanými rukami, prípadne s použitím ochranných rukavíc pri vstupe.

 

 • Prosíme o dodržiavanie vzdialenosti (najmenej 1,5 metra) medzi personálom pohrebnej služby a objednávateľom pohrebu, prípadne kupujúcim.

 

 • Ak ste chorí, prípadne patríte do rizikovej skupiny (cestovná anamnéza rodinných príslušníkov) upozornite na to zamestnankyňu pohrebnej služby.

 

 • Pohrebné obrady sú uskutočňované po uzatvorení rakvy v priestoroch exteriéru, výlučne len pre blízke osoby, resp. najbližších príbuzných (cca do 10 osôb).

 

 • Z pohrebných obradov sú úplne vylúčené osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.

 

 • Pri pietnom akte je potrebné dodržiavať vzájomné odstupy medzi sediacimi, resp. stojacimi osobami, ktoré nie sú z jednej domácnosti, na vzdialenosť aspoň 1,5 metra, dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), minimalizovať priamy kontakt medzi účastníkmi vo forme podávania rúk, vzájomného objímania a pod.

 

 • Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu a možné riziko prenosu infekcie na pozostalých je potrebné zabezpečiť, aby sa účastníci obradu vyhýbali priamemu kontaktu s telom osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená koronavírusom (SARS-CoV-2).

Pracovníci pohrebnej služby Ecker ďakujú

pozostalým za pochopenie a súčinnosť.

Funus.sk

Digitálna spomienka s úctou...

F U N U S . S K

Partneri

Spolupracujeme s...

 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #