pohrebnictvo, pohrebnictvo ecker, pohrebnictvo malacky, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba ecker, pohrebna sluzba malacky, pohrebne sluzby, funerio
Pohrebníctvo Ecker Opustili nás Služby Poradenstvo Kvety Informácie pre pozostalých Virtuálna prehliadka Kontakt

© 2024 Funus.sk

Od nového roku 2021 na základe posledného vyhlásenia hlavného hygienika MuDr. Jána Mikasa je dovolená účasť na pohrebnom obrade LEN 6 osobám.  Do počtu 6 osôb sa pri obrade pohrebu nezapočítavajú osoby, pre ktoré je táto účasť výkonom povolania. Ide napríklad o osoby vykonávajúce obrad, prenos rakvy, pochovávanie a pod. Obmedzenia v počte osôb – 6, platí tak ako pre exteriér tak aj pre interiér. V prípade porušenia podmienok uvedených vo vyhláške je zodpovednou osobou organizátor hromadného podujatia tzn. Organizátor obradu. Preto PS – ECKER bude naďalej v tejto situácií dávať objednávateľovi pohrebu podpísať, že svojim podpisom potvrdzuje že bol firmou PS – ECKER informovaný a zabezpečí túto účasť (6 osôb) na základe vyhlásenia hlavného hygienika MuDr. Jána Mikasa.

RÚVZ v prípade kritickej potreby v ich územnom obvode môžu pristúpiť i k sprísneniu uvedených podmienok. V prípade nevyhnutnej potreby presiahnuť počet 6 osôb je nutné splniť podmienku, že v čase začiatku výkonu obradu budú mať všetci účastníci negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starší ako 12 hodín a zároveň musí byť obrad ohlásený na miestnom príslušnom RÚVZ, a to najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, s presným určením času a miesta jeho konania.

V rámci týchto opatrení Vám firma PS – ECKER poskytuje možnosť ako vyjadriť úprimnú sústrasť pozostalým, pri ich strate blízkeho, týmito spôsobmi :

 

môžete si u nás prostredníctvom telefónneho kontaktu : 0915 065 435, 0905 522 663 alebo e-mailu  info@pohrebnictvo-ecker.sk objednať smútočný veniec, prípadne kytice, ktoré Vám následne BEZPLATNE  doručíme na daný pohreb. Objednávku je možné spraviť najneskôr deň pred pohrebom.

 

Vrámci obmedzené počtu osôb na pohrebe (6 ľudí) svoju kondolenciu môžete rodine a blízkym zosnulého vyjadriť aj prostredníctvom našej webovej stránky odkaz, kde môžete okrem kondolencie zapáliť sviečku a týmto spôsobom si uctiť pamiatku zosnulého.

Funus.sk

Digitálna spomienka s úctou...

F U N U S . S K

Partneri

Spolupracujeme s...

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #