pohrebnictvo, pohrebnictvo ecker, pohrebnictvo malacky, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba ecker, pohrebna sluzba malacky, pohrebne sluzby, funerio
Pohrebníctvo Ecker Opustili nás Služby Poradenstvo Kvety Informácie pre pozostalých Virtuálna prehliadka Kontakt

© 2024 Funus.sk

Veľa ľudí zaujíma prečo nevidia parte na sociálnych sieťach napr. facebook, poprípade na našej webovej stránke alebo prečo nie sú vystavené vo vývesných skriniach v Malackách…

 

Je na to pomerne jednoduchá odpoveď a to: Zákon o ochrane osobných údajov…..

Nie je možné zverejňovať parte, bez súhlasu blízkej osoby zosnulého. Vyplýva to zo zákona 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov § 78 odsek 7, ktorý uvádza, že : „Ak dotknutá osoba nežije súhlas vyžadovaný podľa tohto zákona, alebo osobitného predpisu môže poskytnúť jej blízka osoba.“

Zverejňovanie parte BEZ SÚHLASU rodiny, je v rozpore zo zákonom o ochrane osobných údajov !!!

Nie je zverejňovanie parte ako zverejňovanie. Je tu určitý morálny rozdiel, medzi zverejnením parte vo vývesných skriniach v mestách/obciach a je rozdiel zverejniť parte na sociálnych sieťach, kde to putuje a je tu možnosť zdieľania s ešte väčším množstvom ľudí. Nie každý človek sa morálne zhoduje so zverejňovaním na sociálnych sieťach. Dokonca, je rozdiel aj medzi zverejnením na konkrétnej webovej stránke danej pohrebnej služby a sociálnej sieti.

Účely zverejňovania parte :

Vývesné skrinky – cieľom, je oboznámiť najbližšiu rodinu, priateľov, susedov, občanov daného mesta alebo obce. Môžeme to považovať za určitý okruh ľudí, komu chce pozostalá rodina oznámiť, že bude rozlúčka s ich najbližším, aby sa s ním mohli prísť rozlúčiť, kolegovia z práce, priatelia, známi, rodina.

Webové stránky – pozostalí väčšinou dovoľujú spolu s vývesnými skrinkami aj zverejnenie parte na webových stránkach našej pohrebnej služby. Je to z dôvodu, že takto vedia o úmrtí ich najbližšieho informovať  širší počet ľudí, ale stále sa to týka určitého okruhu ľudí len berie sa tu do úvahy, že nie každý má možnosť alebo fyzický stav ísť do mesta/obce pozrieť na vývesné nástenky. Ďalším dôvodom je, že je tu možnosť zdieľať a poslať odkaz rodine, blízkym v zahraničí, ktorí majú takto možnosť zapáliť sviečku prípadne zakondolovať a  taktiež  nie každý v tejto situácií, chce prijímať kondolencie po telefóne, preto, im to je  umožnené na našej webovej stránke.

Sociálne siete – sociálne siete sú sami o sebe kapitolou. Veľa ľudí stále nie je stotožneným, aby úmrtie, takto citlivý údaj bol zverejnení v tak širokom okruhu ľudí. Preto sa môže ľudom zdať viac citlivejšie zverejniť to buď vo vývesných skrinkách alebo na webovej stránke. Určite Vás napadá, aký je rozdiel, už keď rodina zverejní parte na webovej stránke a nie na sociálnej sieti? Hlavný rozdiel je, že webová stránka, je určené miesto, kde by sa to malo zverejňovať, pretože na stránkach pohrebnej služby sú dané témy k úmrtiu, prevozom a informácie, ktoré pozostalý potrebuje vedieť. Ďalej jedná sa o menší okruh ľudí, pretože sa Vám nemôže stať, ako napr. na sociálnej sieti, že sa parte prelína s inými témami ktoré s úmrtím a takýmito informáciami nemá nič spoločné.

 

My ako pohrebná služba Ecker, plne rešpektujeme želanie rodiny pri ich rozhodnutí, kde a či vôbec by chceli zverejniť parte na jednej z týchto možností.

 

Galéria

Funus.sk

Digitálna spomienka s úctou...

F U N U S . S K

Partneri

Spolupracujeme s...

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #