pohrebnictvo, pohrebnictvo ecker, pohrebnictvo malacky, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba ecker, pohrebna sluzba malacky, pohrebne sluzby, funerio
Pohrebníctvo Ecker Opustili nás Služby Poradenstvo Kvety Informácie pre pozostalých Virtuálna prehliadka Kontakt

© 2024 Funus.sk

S úmrtím v rodine sa človek nestretáva často, no počas svojho života sa mu nevyhne. Ak je náš príbuzný dlhodobo chorý, na jeho odchod sa pripravujeme. Iné je to v prípade, ak nás odchod blízkeho zaskočí a my odrazu nevieme čo robiť a na koho sa obrátiť. Pripravili sme pre vás malý manuál, čo v týchto vymenovaných prípadoch robiť.

 

Ak nastane úmrtie doma…..

V prípade, že sa Vám javí, že Váš blízky nejaví známky života, je potrebné:

 

1. Zavolať POHOTOVOSTNÚ SLUŽBU na čísle 112 alebo 155

 

2.  Je potrebné počkať na príchod pohotovostnej služby, ktorá  určí, či sa jedná o úmrtie. Následne po tomto zistení zavolá príslušného obhliadkového lekára („koroner“) na danú oblasť.

 

3/a  Po príchode obhliadkového lekára, ktorý vystaví LIST O PREHLIADKE ZOSNULÉHO, nás môžete kontaktovať na NONSTOP LINKE 0905 522 663. Po kontaktovaní POHREBNEJ SLUŽBY ECKER, prídu naši pracovníci a prevezú Vášho blízkeho do  chladiaceho zariadenia

 

 3/b  V prípade, že obhliadkový lekár nedokáže určiť príčinu smrti (môže ísť o cudzie zavinenie, samo poškodzovanie), obhliadkový lekár zavolá zazmluvnenú pohrebnú službu pre daný kraj. Následne zmluvná pohrebná služba, odvezie zosnulého na pitvu.

 

V tomto prípade môžete na druhý deň prísť do našej pobočky, naši pracovníci s Vami vyplnia  splnomocnenia a my už budeme kontaktovať nemocnicu a zistíme pre Vás všetky potrebné informácie a prevezieme zosnulého do chladiaceho zariadenia.

 

Ak nastane úmrtie v nemocnici….

1.  Zamestnanci nemocnice, v prípade Vašej neprítomnosti, Vám telefonicky oznámia, že prišlo k úmrtiu Vášho blízkeho

 

2.  Zamestnanci nemocnice  po uplynutí 2 hodín prevezú zosnulého z nemocničného lôžka  do „pietnej miestnosti“ odkiaľ ho príde odviesť Vami vybraná pohrebná služba. Stačí ak nás budete kontaktovať na NONSTOP ČÍSLE 0905 522 663 a naši pracovníci prevezú zosnulého do chladiaceho zariadenia.

 

 

 

Funus.sk

Digitálna spomienka s úctou...

F U N U S . S K

Partneri

Spolupracujeme s...

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #