pohrebnictvo, pohrebnictvo ecker, pohrebnictvo malacky, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba ecker, pohrebna sluzba malacky, pohrebne sluzby, funerio
Pohrebníctvo Ecker Opustili nás Služby Poradenstvo Kvety Informácie pre pozostalých Virtuálna prehliadka Kontakt

© 2024 Funus.sk

Zoradiť podľa:

Opustili nás

pohrebnictvo, pohrebnictvo ecker, pohrebnictvo malacky, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba ecker, pohrebna sluzba malacky, pohrebne sluzby, funerio

Jozef Dokoupil

Miesto pohrebu

Cintorín, Borský Sv. Jur

Dátum a čas pohrebu

27.03.2019 13:45

pohrebnictvo, pohrebnictvo ecker, pohrebnictvo malacky, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba ecker, pohrebna sluzba malacky, pohrebne sluzby, funerio

Ing. Rudolf Holenka

Miesto pohrebu

nový cintorín, Malacky

Dátum a čas pohrebu

25.03.2019 14:00

pohrebnictvo, pohrebnictvo ecker, pohrebnictvo malacky, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba ecker, pohrebna sluzba malacky, pohrebne sluzby, funerio

Mária Šimunová

Miesto pohrebu

Pernek

Dátum a čas pohrebu

02.03.2019 11:45

pohrebnictvo, pohrebnictvo ecker, pohrebnictvo malacky, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba ecker, pohrebna sluzba malacky, pohrebne sluzby, funerio

Anastázia Halajová

Miesto pohrebu

Malacky, starý cintorín

Dátum a čas pohrebu

11.03.2019 14:45

pohrebnictvo, pohrebnictvo ecker, pohrebnictvo malacky, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba ecker, pohrebna sluzba malacky, pohrebne sluzby, funerio

Silvia Danihelová

Miesto pohrebu

Malacky,nový cintorín

Dátum a čas pohrebu

01.03.2019 15:00

pohrebnictvo, pohrebnictvo ecker, pohrebnictvo malacky, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba ecker, pohrebna sluzba malacky, pohrebne sluzby, funerio

Zdenka Práthová

Miesto pohrebu

v Malackách

Dátum a čas pohrebu

08.02.2019 15:30

pohrebnictvo, pohrebnictvo ecker, pohrebnictvo malacky, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba ecker, pohrebna sluzba malacky, pohrebne sluzby, funerio

Jana Spuchláková

Miesto pohrebu

v Malackach

Dátum a čas pohrebu

07.02.2019 14:45

pohrebnictvo, pohrebnictvo ecker, pohrebnictvo malacky, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba ecker, pohrebna sluzba malacky, pohrebne sluzby, funerio

Peter Cárach

Miesto pohrebu

na novom cintoríne v Malackách

Dátum a čas pohrebu

07.02.2019 16:00

pohrebnictvo, pohrebnictvo ecker, pohrebnictvo malacky, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba ecker, pohrebna sluzba malacky, pohrebne sluzby, funerio

František Beňka

Miesto pohrebu

v Kostolišti

Dátum a čas pohrebu

06.02.2019 14:00

pohrebnictvo, pohrebnictvo ecker, pohrebnictvo malacky, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba ecker, pohrebna sluzba malacky, pohrebne sluzby, funerio

Jozef Rybička

Miesto pohrebu

na cintoríne v Jakubove

Dátum a čas pohrebu

04.02.2019 14:45

pohrebnictvo, pohrebnictvo ecker, pohrebnictvo malacky, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba ecker, pohrebna sluzba malacky, pohrebne sluzby, funerio

Jarmila Ungerová

Miesto pohrebu

Sekule

Dátum a čas pohrebu

28.02.2019 15:30

pohrebnictvo, pohrebnictvo ecker, pohrebnictvo malacky, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba ecker, pohrebna sluzba malacky, pohrebne sluzby, funerio

Augustín Král

Miesto pohrebu

v Malackách

Dátum a čas pohrebu

25.02.2019 14:45

pohrebnictvo, pohrebnictvo ecker, pohrebnictvo malacky, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba ecker, pohrebna sluzba malacky, pohrebne sluzby, funerio

Erik Mrázek

Miesto pohrebu

Malacky

Dátum a čas pohrebu

11.02.2019 11:00

pohrebnictvo, pohrebnictvo ecker, pohrebnictvo malacky, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba ecker, pohrebna sluzba malacky, pohrebne sluzby, funerio

Emil Šelc

Miesto pohrebu

na novom cintoríne v Malackách

Dátum a čas pohrebu

11.02.2019 15:00

pohrebnictvo, pohrebnictvo ecker, pohrebnictvo malacky, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba ecker, pohrebna sluzba malacky, pohrebne sluzby, funerio

Genovena Havlíková

Miesto pohrebu

na cintorne v Kostolišti

Dátum a čas pohrebu

09.01.2019 13:45

pohrebnictvo, pohrebnictvo ecker, pohrebnictvo malacky, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba ecker, pohrebna sluzba malacky, pohrebne sluzby, funerio

RNDr. Jozef Kőnigstein CSc. PhD.

Miesto pohrebu

na starom cintoríne v Malackách

Dátum a čas pohrebu

04.01.2019 13:45

pohrebnictvo, pohrebnictvo ecker, pohrebnictvo malacky, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba ecker, pohrebna sluzba malacky, pohrebne sluzby, funerio

Anna Škribová

Miesto pohrebu

na novom cintoríne v Malackách

Dátum a čas pohrebu

29.01.2019 14:00

pohrebnictvo, pohrebnictvo ecker, pohrebnictvo malacky, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba ecker, pohrebna sluzba malacky, pohrebne sluzby, funerio

Anna Zpeváková

Miesto pohrebu

na novom cintoríne v Malackách

Dátum a čas pohrebu

26.01.2019 11:00

pohrebnictvo, pohrebnictvo ecker, pohrebnictvo malacky, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba ecker, pohrebna sluzba malacky, pohrebne sluzby, funerio

Veronika Vajgelová

Miesto pohrebu

na cintoríne vo Veľkých Levároch

Dátum a čas pohrebu

25.01.2019 14:45

pohrebnictvo, pohrebnictvo ecker, pohrebnictvo malacky, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba ecker, pohrebna sluzba malacky, pohrebne sluzby, funerio

Ľudovít Partl

Miesto pohrebu

na cintoríne v Perneku

Dátum a čas pohrebu

19.01.2019 14:45

pohrebnictvo, pohrebnictvo ecker, pohrebnictvo malacky, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba ecker, pohrebna sluzba malacky, pohrebne sluzby, funerio

Rudolf Šmahlík

Miesto pohrebu

na starom cintoríne v Malackách

Dátum a čas pohrebu

11.01.2019 13:45

pohrebnictvo, pohrebnictvo ecker, pohrebnictvo malacky, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba ecker, pohrebna sluzba malacky, pohrebne sluzby, funerio

Ján Bordáč

Miesto pohrebu

na cintoríne v Lozorne

Dátum a čas pohrebu

05.12.2018 14:45

pohrebnictvo, pohrebnictvo ecker, pohrebnictvo malacky, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba ecker, pohrebna sluzba malacky, pohrebne sluzby, funerio

Rozália Zajíčková

Miesto pohrebu

na cintoríne v Lozorne

Dátum a čas pohrebu

04.12.2018 15:00

pohrebnictvo, pohrebnictvo ecker, pohrebnictvo malacky, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba ecker, pohrebna sluzba malacky, pohrebne sluzby, funerio

Nadežda Tučková

Miesto pohrebu

na novom cintoríne v Malackách

Dátum a čas pohrebu

04.12.2018 14:00

pohrebnictvo, pohrebnictvo ecker, pohrebnictvo malacky, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba ecker, pohrebna sluzba malacky, pohrebne sluzby, funerio

Stanislav Mráz

Miesto pohrebu

na novom cintoríne v Malackách

Dátum a čas pohrebu

29.12.2018 13:00

pohrebnictvo, pohrebnictvo ecker, pohrebnictvo malacky, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba ecker, pohrebna sluzba malacky, pohrebne sluzby, funerio

Anna Hrabajová

Miesto pohrebu

na cintoríne v Gajaroch

Dátum a čas pohrebu

28.12.2018 14:00

pohrebnictvo, pohrebnictvo ecker, pohrebnictvo malacky, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba ecker, pohrebna sluzba malacky, pohrebne sluzby, funerio

Milan Bečár

Miesto pohrebu

na novom cintoríne v Malackách

Dátum a čas pohrebu

20.12.2018 13:00

pohrebnictvo, pohrebnictvo ecker, pohrebnictvo malacky, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba ecker, pohrebna sluzba malacky, pohrebne sluzby, funerio

Mária Kováriková rod. Mrázová

Miesto pohrebu

na starom cintoríne v Malackách

Dátum a čas pohrebu

18.12.2018 13:45

pohrebnictvo, pohrebnictvo ecker, pohrebnictvo malacky, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba ecker, pohrebna sluzba malacky, pohrebne sluzby, funerio

Janeta Krišková rod. Knotková

Miesto pohrebu

na cintoríne v Gajaroch

Dátum a čas pohrebu

18.12.2018 14:45

pohrebnictvo, pohrebnictvo ecker, pohrebnictvo malacky, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba ecker, pohrebna sluzba malacky, pohrebne sluzby, funerio

Anna Chabičovská

Miesto pohrebu

na starom cintoríne v Malackách

Dátum a čas pohrebu

14.12.2018 14:15

Funus.sk

Digitálna spomienka s úctou...

F U N U S . S K

Partneri

Spolupracujeme s...

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #